Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne, zwłaszcza te związane z chorobami zakaźnymi, są kluczowym elementem monitorowania zdrowia publicznego. W związku z tym różne placówki badawcze realizują te badania, jednak warto pamiętać, że procedury mogą się nieco różnić w zależności od laboratorium, dlatego zawsze warto skontaktować się z placówką przed rozpoczęciem procesu. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne na podstawie informacji dostępnych na stronach rządowych.

Kiedy wykonywać badania

Obowiązek wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych dotyczy osób, które mogą przenosić zakażenia lub choroby zakaźne na inne osoby. Dotyczy to uczniów, studentów, doktorantów kształcących się w zawodach związanych z ryzykiem przeniesienia zakażenia, a także osób pracujących w styczności z żywnością.

Przygotowanie do badania

Próbki do badań przyjmowane są od osób, które w ciągu ostatnich 7 dni nie miały objawów biegunki oraz są minimum 7 dni po zakończonej antybiotykoterapii. W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki przez 3 kolejne dni, za pomocą wymazówek z podłożem transportowym. Próbki wymazów z kału dostarczyć do punktu przyjęcia max. do 96 godzin od momentu pobrania I próbki.

Procedura pobierania

Próbki do badania powinny być pobrane za pomocą specjalnych wymazówek z podłożem transportowym.

Niektóre stacje udostępniają tego typu wymazówki, w przypadku innych należy je zakupić we własnym zakresie. Pamiętaj, że w niektórych laboratoriach próbki dostarczone na podłożach transportowych pochodzących z innych źródeł (np. zakupione w aptece, pobrane w innym laboratorium) nie zostaną przyjęte do badania. Dlatego przed rozpoczęciem procedury upewnij się w zakresie tych wymagań.

Kał należy oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku. Za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku. Jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta. Po pobraniu próbki, wymazówkę włożyć do probówki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania. Pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 8°C). NIE ZAMRAŻAĆ!

Przechowywanie i transport

Każda pobrana próbka może być przechowywana maksymalnie do 72 godzin w temperaturze 4-8°C. Próbki muszą być szczelnie zamknięte i nieuszkodzone. Transport próbek musi odbywać się w pozycji pionowej. Każde badanie od pacjenta (3 próbki kału) musi mieć dołączone czytelnie wypełnione zlecenie (do pobrania na stronie internetowej WSSE Katowice). Pojemniki z materiałem do badań muszą być opisane czytelnie: nazwiskiem, imieniem, datą i godziną poboru. Zlecenie na badanie należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym.

Próbki należy dostarczyć do laboratorium wszystkie razem trzeciego dnia (najpóźniej czwartego) od momentu pobrania pierwszej próbki.
Odbiór wyników

Wyniki badań zazwyczaj dostępne w formie elektronicznej lub można je odebrać osobiście. Z wynikami badań należy zgłosić się do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Na podstawie badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych lekarz wyda orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Pamiętaj, że różne laboratoria mogą mieć nieco inne procedury, dlatego zawsze warto wcześniej skontaktować się z placówką. W tym celu skorzystaj z naszej bazy laboratoriów.

Chcesz wygodnie uzyskać orzeczenie podczas wizyty online?